logo leba logo księstwa łeby logo lot leba

 leba leba  leba  leba   leba
Szkoła podstawowa Łeba


Szkoła podstawowa

Historia 1945-1949

     Dnia 11 marca 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły na teren miasta. W połowie kwietnia władze polskie przybyły do Łeby, gdzie rządy sprawował rosyjski komendant wojenny. W magistracie pracowali Niemcy, burmistrzem był jeszcze Niemiec. W połowie maja do tutejszej szkoły przybyły dwie polskie nauczycielki : Regina Ziemba i Janina Studzińska. Nauczycielki te rozpoczęły naukę w szkole. Po paru dniach przybył kierownik szkoły Waihert. Dzieci było wówczas 6. W tym samym budynku uczyły się także dzieci niemieckie. W końcu maja bieżącego roku kierownik szkoły Waihert został przeniesiony do Labenie, a na jego miejsce został mianowany kierownik szkoły Stefan Żak.      Od września 1945 roku w tutejszej szkole rozpoczęły się lekcje. Liczba dzieci wynosiła ośmioro, dwie nauczycielki i kierownik. W końcu listopada przybyły dwie naucz., żona kier. Irena Żak oraz nauczyciel Stanisław Romanowicz. Liczba dzieci wzrosła do 49. W grudniu i styczniu był największy napływ dzieci, gdzie liczba wynosiła 69 oraz przybyły trzy siły nauczycielskie: Weronika Wolańska, Aniela Romanowicz oraz Irena Jarówna. Szkoła tutejsza jest szkołą III stopnia o siedmiu siłach nauczycielskich. W dniu 28 czerwca została zorganizowana wycieczka do lasu. Wyżywienie dla dzieci dostarczył tutejszy "Caritas". Samochód, którym dzieci przywieziono do miejsca przeznaczenia, wypożyczył Morski Instytut Rybacki. Panie z Koła Rodzicielskiego zajęły się przyrządzaniem posiłku dla dziatwy. Na drugi dzień odbyło się uroczyste nabożeństwo szkolne. Po nabożeństwie rozdano świadectwa . Dnia 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny uroczystą mszą świętą . Sił nauczycielskich jest 6 z kierownikiem. Klas zostało utworzonych 7. Ilość dzieci w klasach: I - 21; II - 18; III - 18; IV - 20; V - 12; VI - 10; VII - 10.      Z nowym rokiem szkolnym został otwarty nowy gmach szkolny przy ulicy Adama Mickiewicza 5. Stary budynek szkolny został przeznaczony tymczasowo na przedszkole, świetlicę oraz pomieszczenie na kurs kroju i szycia. Przedszkole prowadzi przedszkolanka siostra urszulanka. Sieć obwodu szkolnego obejmuje następujące miejscowości: 1) miasto Łeba, 2) Nowy Dwór, 3) Julinów, Polska Góra - wszystkie roczniki oraz z Czarnowskiego roczniki starsze.
     W planie wychowawczym kierownik szkoły w bieżącym roku zostało zaprojektowane zakupienie radia dla szkoły. W zakupie radia przyszli z pomocą finansową: Komitet PPR oraz wszystkie instytucje i zakłady pracy na terenie Łeby . Zbiórka pieniężna odbyła się w sposób łańcuszkowy. W ten sposób zebrano 22 tysiące złotych. Również Spółdzielnia Szkolna przekazała na rzecz radia szkolnego 10 tysięcy złotych. Resztę pokrył Zarząd Miejski. Koszt aparatu radiowego wraz z 7 głośnikami wyniósł 70 tysięcy złotych. W dniu 15.XII.49r. pracownicy radiowi z Gdańska zainstalowali aparat w szkole. W celu zapoznania nauczycieli z zasadami ustroju socjalistycznego ZNP zorganizował szkolenie ideologiczne dla nauczycieli. Szkolenie to odbywa się na zebraniach pozalekcyjnych. Przewidziane jest pięć zebrań, na których zostaną opracowane aktualne tematy o ustroju socjalistycznym. Na prelegenta Ogniska Łeba wyznaczono kierownika szkoły Żaka.
     24 kwietnia została zorganizowana wycieczka szkolna w celu przygotowania dziatwy do obchodu 1 maja. Jako czyn 1 Majowy w porozumieniu z Komitetem Lasu dziatwa szkolna zasadziła 0,7ha wydm sosną. W dniu 30.IV.49r. została zorganizowana akademia szkolna. W dniu tym zostały zainstalowane głośniki radiowe w wszystkich klasach. Na akademii był obecny Komitet Rodzicielski i opiekunowie klas. W dniu tym zostały rozdane dzieciom cukierki, zakupione przez robotników. Z dniem 17.VI. br. obowiązuje we wszystkich zakładach pracy tzw. dyscyplina pracy . W związku z tym na specjalnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczycielstwo omówiło sprawę socjalistycznego stosunku nauczyciela do pracy szkolnej .

Dalsza część historii szkoły »»

Zaczerpnięto z opracowań Szkoły Podstawowej

Copyright © 2003 leba.biz
Strona korzysta w niektórych częściach z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub zrezygnować z przeglądania strony.
Regulamin, cookies i polityka prywatności …