Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Chór szkolny
Fa-La-Re
Szkoła Podstawowa w Łebie
 

Jubileusz chóru Falare z Łeby. W Szkole Podstawowej w Łebie w miniony piątek odbył się koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia szkolnego chóru Falare.

     Podczas koncertu chór zaprezentował zróżnicowany program artystyczny pod względem doboru repertuaru i jego wykonania. Prezentacjom towarzyszyła specjalnie przygotowana choreografia, nie zabrakło też rekwizytów. Szczególnym utworem jubileuszowym była suita ludowa opracowana przez dyrygentkę chóru z okazji mijającego roku kulturalnego Oskara Kolberga.
     Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Słupsku odznaczył chór szkolny " Fa-la-re" Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie Odznaką Srebrną PZCHiO, dyrygenta chóru "Fa-la-re" Bożenę Świętek Odznaką Złotą PZCHiO, wyróżniających się absolwentów chóru w latach 1989-2014: Elizę Jackowską i Łukasza Kotkowskiego Odznakami Srebrnymi, zaś Odznakami Brązowymi: Iwonę Witke- Juchniewicz, Karolinę Kotkowską, Justynę Bullman i Adrianę Buszman.
 
Zaczerpnięto z http://lebork.naszemiasto.pl
 
     Chór „Fa-la-re” powstał w 1989 r. jako kontynuacja do wcześniej istniejącego szkolnego chóru Muszelki Teresy Trylewicz. Jest wielokrotnym uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a'cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz laureatem eliminacji wojewódzkich - 7 razy I miejsce, eliminacji międzywojewódzkich - 3 razy III miejsce, w 1997 r. - II miejsce, a w 2007 r. eliminacji centralnych - wyróżnienie. Na II i III Festiwalu Kaszubskim w Słupsku (1994 r. i 1996 r.) - zdobył III miejsce. Chór koncertował w Niemczech i Rosji. W 1997 r. uczestniczył w Międzynarodowych Nadbałtyckich Spotkaniach Kulturalnych w Pucku. W tym samym roku wystąpił gościnnie w koncercie jubileuszowym na XV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, w 2002 r. zdobył III miejsce na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, a w 2004r. na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu – nagrodę Jury. Ostatnio 22 kwietnia 2017r. podczas XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu chór wyśpiewał Brązowy Dyplom w swojej kategorii. Chór nagrał płytę CD z utworami a`cappella, wystąpił w programach telewizyjnych „Kawa czy herbata” oraz „Przystanek dwójki Łeba”. Chór doczekał się opracowań naukowych w tym dwóch prac magisterskich oraz jednej pracy podyplomowej „Działalność artystyczna chóru dziecięcego „Fa-la-re” z Łeby” (2011r.). Zespół swoim różnorodnym repertuarem uświetnia wszystkie uroczystości szkolne, aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych swojego miasta. Chór należy do PZCH i O/Odział Słupsk. Na 25-lecie działalności artystycznej został odznaczony Srebrną Odznaką PZCHiO, a jego dyrygent Złota Odznaką PZCHiO.
     Dyrygentem chóru jest Bożena Świętek, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 
Zaczerpnięto z http://www.bibliotekaleba.pl
ŁebaPowrót do szkoły podstawowej

Z nowym rokiem szkolnym został otwarty nowy gmach szkolny przy ulicy Adama Mickiewicza 5. Stary budynek szkolny został przeznaczony tymczasowo na przedszkole,

ŁebaChór szkolny Muszelki i FaLaRe

Na początku było ...takie małe śpiewanie. Łeba, rok szkolny 1958/59. Pierwszy zespół pani T. Trylewicz liczył 46 osób.

ŁebaHistoria chóru szkolnego

Chór w Szkole Podstawowej istnieje od 1958 roku . Jego założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem do 1986 roku była Teresa Trylewicz.

ŁebaChór szkolny Muszelki

;Łeba ma się czym pochwalić. W tym wypadku chodzi o harcerzy i harcerki. Młodzież harcerska Łeby

ŁebaUtwory w wykonaniu chóru

Kilka przykładowych nagrań chóru dziecięcego Fa-La-Re Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie pod dyrekcją Bożeny Świętek - listopad 1999

ŁebaGaleria - migawki z działalności

Fotograficzne sprawozdanie z różnych imprez na terenie miasta Łeby z udziałem chóru szkolnego FaLaRe - 25-lecie działalności