Łeba na dawnych fotografiach

Łeba w dawnej fotografii
Łeba w starej fotografii

Zdjęcia wykonane w różnych okresach. Zdjęcia Łeby z okresu międzywojennego i nawet wcześniejsze.

Łeba w dawnych kartach pocztowych

Zbiór kart pocztowych Łeby z okresu od 1906 roku do 1990 roku. W zbiorze można zobaczyć jak wyglądały dawniej

Łeba na dawnych fotografiach

Zbiór zdjęć Łeby z różnych okresów. W zbiorze można zobaczyć jak wyglądały dawniej charakterystyczne punkty naszego miasta.