Słowiński Park Narodowy

Jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Utworzony 1 stycznia 1967. Ma powierzchnię 32 744 ha, dla porównania w roku 1976 liczył 18 069 ha. Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół oraz szereg jezior: Łebsko (7,1 tys. ha), Gardno (2,5 tys. ha), Jezioro Dołgie Wielkie (156 ha) i Dołgie Małe (6,2 ha)[6].

18 czerwca 1967 roku odbyło się uroczyste otwarcie Słowińskiego Parku Narodowego, który po długoletnich staraniach władz ochrony przyrody i działaczy społecznych województw koszalińskiego i gdańskiego został prawnie utworzony z dniem l stycznia 1967 roku. Uroczystości otwarcia parku dokonał min. Władysław Bieńkowski, zastępca przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody, w obecności naczelnego konserwatora przyrody MDiPD doc. dr Tadeusza Szczęsnego, przewodniczącego Rady Naukowej Parku paraf, dr Tadeusza Sulmy z Gdańska, przewodniczących Wojewódzkich Komitetów Ochrony Przyrody z Koszalina, i Gdańska, wojewódzkich konserwatorów przyrody z obydwu województw, prezesów Okręgowych Zarządów LOP, przedstawicieli władz politycznych, społecznych i harcerskiej młodzieży. Symboliczne otwarcie parku odbyło się przez przecięcie wstęgi w Klukach u wejścia do parku w części położonej na terenie woj. koszalińskiego oraz w Łebie w części parku położonej na terenie woj. gdańskiego. Na razie siedziba Dyrekcji Parku mieści się w Łebie.

W 1977 został włączony przez UNESCO (w ramach programu „Człowiek i biosfera”) do sieci Rezerwatów Biosfery, a w 1995 wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym pod numerem 757.
Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Symbolem Parku Narodowego jest mewa srebrzysta.

Do 2019 na wzgórzu Rowokół, w obrębie terenu chronionego, gmina Smołdzino zgodnie z decyzją otrzymaną od ministra środowiska Jana Szyszki ma rozpocząć budowę drewniano-ceglanej kaplicy pw. św. Mikołaja.

Zaczerpnięto z polskojęzycznej Wikipedii

Słowiński Park Narodowy
Rezerwat ścisły

Rezerwat ścisły utworzony został 1 stycznia 1967 r. W 1977 r. został uznany przez UNESCO jako światowy Rezerwat Biosfery

Muzeum Wsi Słowińskiej
Muzeum wsi słowińskiej

Muzeum wsi słowińskie powstało w 1963 roku. Ideą skansenu było odtworzenie układu wsi Kluki. Trzy zagrody zachowane

Rowokół

Rowokół – góra wznosząca się nad okolicą (115m.n.p m). Z dala Rowokół wygląda jak stożek wulkanu. W średniowieczu był

Muzeum przyrodnicze

Muzeum przyrodnicze w Smołdzinie – filia w Rąbce niedaleko Łeby, którego uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 24 lipca 1974 r. Początkowo ekspozycja składała się

Otwarcie Parku Narodowego

Symboliczne otwarcie parku odbyło się przez przecięcie wstęgi w Klukach u wejścia do parku w części położonej na terenie woj. koszalińskiego

Wyrzutnia rakiet

Od 1940 roku w Rąbce koło Łeby hitlerowski poligon rakietowy. Na terenie znajdują się: ekspozycja wykopanej rakiety ziemia