Szkoła Podstawowa

Historia 1945 – 1949

Dnia 11 marca 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły na teren miasta. W połowie kwietnia władze polskie przybyły do Łeby, gdzie rządy sprawował rosyjski komendant wojenny. W magistracie pracowali Niemcy, burmistrzem był jeszcze Niemiec. W połowie maja do tutejszej szkoły przybyły dwie polskie nauczycielki : Regina Ziemba i Janina Studzińska. Nauczycielki te rozpoczęły naukę w szkole. Po paru dniach przybył kierownik szkoły Waihert. Dzieci było wówczas 6. W tym samym budynku uczyły się także dzieci niemieckie. W końcu maja bieżącego roku kierownik szkoły Waihert został przeniesiony do Łebuni, a na jego miejsce został mianowany kierownik szkoły Stefan Żak.

Księstwo Łeba
Chór szkolny FaLaRe

Chór w Szkole Podstawowej istnieje od 1958 roku . Jego założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem do 1986 roku była Teresa Trylewicz.

Szkolna galeria fotografii

Zdjęcia wykonane w różnych okresach i różnych sytuacjach. Zdjęcia klasowe, z historii życia szkoły a także z czasów jej budowy.

Kroniki szkolne od 1945 roku

Bardzo ciekawa lektura o zmianach na przestrzeni lat w łebskiej szkole podstawowej. Morze znajdziecie tu zapisy o waszych krewnych

Pozostałe ciekawostki szkolne

Początki działalności szkoły podstawowej w Łebie. Zapisy pism przychodzących i wychodzących od 1945 roku